Главная / Жамият / Табрик сузлар ва дил изхорлар смс шерлар

Табрик сузлар ва дил изхорлар смс шерлар

Энг чиройли табрик сузлари ва дил изхорлари бизнинг сахифада.Ассалому алейкум ном.. Бугунги муборак тугилган кунингиз билан чин калбдан табриклайман. Узок умр тошдек каттик мехр,ирода,сабр,шампан виносидек жушкин хаёт, чинор умрига тенг умр тилайман. Якинларингиз ва биз дустларингиз бахтига доим сог саломат булинг.Севилиб севиб бахтли хаёт кечиринг. Кунглингиздаги жамики ниятларингизга эришинг,Дунёдаги барча чиройли ва зур тилакларни сизга тилайман.

****
Азизим бахт икбол ёр бӯлсин,
Юрган йӯлларингиз гулларга тӯлсин.
Омадингиз кӯриб кӯзлар кувонсин,
Тугилган кунингиз муборак бӯлсин.

*****

4835392-1024x658

Киз йук уйда сарин сабо эсмайди,
Киз йук уйда жамбил-райхон усмайди.
Угилларнинг ота билан иши йук,
Киз отасин хар кадамда эслайди.

****
Кузларига сургай юрган изингиз,
Кай угилдан камдир, айтинг кизингиз…
Киз йук уйда тонглар эрта отмайди,
Томда офтоб, айвонда ой ётмайди.

****
Угил кандай дуст булади, билмадим,
Киз дуст булса — сирингизни сотмайди.
Огир кунда жавдиратмас кузингиз,
Кай угилдан камдир, айтинг кизингиз…

****
Умр дарё, толега ким кафилдир,
Кизнинг борар жойи булак сохилдир.
Киз дардига етмаганлар гофилдир,
Киз бор уйда ёруг булар юзингиз,

****
Кай угилдан камдир, айтинг, кизингиз…
Дунё курки — шу кузлари шахлолар,
Кизлар билан чаманзордир сахролар.
Бир кайрилиб Кайсни Мажнун айлаган,

****
Тохирларни Тохир килган — Зухролар.
Киз туфайли бутдир ризку рузингиз,
Кай угилдан камдир, айтинг кизингиз…
Айтинг кимнинг паймонаси тулмаган,

****
Киз бор — ота ёт багирда улмаган.
Углим йук деб укинганлар — жохиллар,
Хатто, Пайгамбарнинг угли булмаган!..
Билиб айтинг айтганда хар сузингиз,
Кай угилдан камдир, айтинг, кизингиз?!.

****
Мен хам уз дустларим катори сизга узимни табригимни йулламокчиман сизга бахт омад ишларингиз доимо факат олдинга юришини тилаб коламан бундай ёшни купини курганизда хам биз сиз бн шу сайтда яна сухбатлашиб юрайлик гам алам узи нелигини билмай юринг ота онангизни бахтига сог саломат булинг.Яна бир бор табриклаб коламан.
Мана дустим бугун сен тугилган кун.
Бахт омадлар сенга ёр булсин бутун.
Гиёс табриклар сени мана бугун.
Сенга бахт омадлар тилайман дустим.

****
Ота-онангизни бахтига доимо сог саломат булиб юринг, бундай ёшларни купини куринг барча тилакларни тилаб коламан тугилган кунингиз муборак булсин.

****
Сокин тунда безовта килиб,
Энг сунггилар сафида булиб.
Сузларимни гулдаста билиб,
Дейман тугилган кунингиз билан!

****
Кувонаман жуда жудаям
Кувончиздан кувонар олам,
Гарчи гуллар тутолмасам хам,
Дейман тугилган кунингиз билан.

****
Бу шеърни мехримни парчаси дедим,
Хар бир мисрасини сизга атадим.
Табриклайман сизни азизим синглим,
Дейман тугилган кунингиз билан!

****
Ушбу кунда тилакларим уммон бир олам,
Унда йӯк асло гам ташвиш алам,
Дунёдаги тилаклар бӯлганда хам жам,
Сиз учун барибир у тилаклар кам.
Насиб этсин жаннатлар.
Йирок кетсин кулфатлар
Сизга бир ширин тилак.
Тугилган кун муборак.

****
Азизим бахт икбол ёр бӯлсин,
Юрган йӯлларингиз гулларга тӯлсин.
Омадингиз кӯриб кӯзлар кувонсин,
Тугилган кунингиз муборак бӯлсин.

****

Орзули дунеда орзулар килиб
Сароб-у армонни бир четга суриб
Юрагингиз яйраб лабингиз кули
Яшанг бу дунеда энг бахтли булиб

****
Муборак айёмнинг тиник тонгидай,
Мусвффо рангларга тӯлганда борлик,
Хушбӯй табиатнинг етти рангидай,
Осмон гардишида колганда ёрлик.
Энг порлк туйгуларнитилайман сизга,
Энг ширин орзуларни тилайман сизга.
Тугилган кунингиз бӯлсин муборак.

****
Атиргул гулидан сизга гулдаста,
Чин юрак сӯзларим унда пайваста.
Бир аср яшангу яна бир чорак,
Тугилган кунингиз бӯлсин муборак!

****
Умрингиз бахордек бӯлсину,
Хеч ёмгири бӯлмасин.
Ёздек иссик бӯлсину.
Саратони бӯлмасин.

****
Куздек тӯкин бӯлсину,
Хеч хазони бӯлмасин.
Кишдек оппок булсину,
Кахратони бӯлмасин.

****
Дунёларда биттамсиз
Хам куёш хам ойимсиз
Хатто тунда ухламай
Улгайтирган ойимсиз

****
Хам кошу хам кӯзимсиз
Хам отам хам онамсиз
Яхши ёмон кунимда
Ёнимдасиз доим сиз

****

Нуридидам жонимсиз
Мехрларга бойимсиз
Сиз борсиз мудом борман
Калби жаннат ойимсиз

****
Кимга бермабсиз насихат
Мактанмай килмас бидат
Ёлгизим ӯзимни факат
Жаннатим онажонимсиз.

****
Сизни чин калбдан бахт тӯйингиз билан муборакбод этаман! Сизга дунёдаги энг бахтли киз, энг бахтли келин, энг бахтли аёл ва энг бахтли оналар каторида аллох таоллодан сӯраб коламан.

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда uzbekiston

Яна маълумот

54

Сувда оқиб кетаётган болаларни қутқармоқчи бўлган қутқарувчилар чўкиб кетди (видео)

Ижтимоий тармоқларда тақиқланган жойда чўмилган болаларни қутқарамиз деб қутқарувчиларни ўзи чўкиб кетгани ҳақида кҳабар ва …

100200300