Главная / Жамият / Чиройли сўзлар Ҳикматли сўзлар фото

Чиройли сўзлар Ҳикматли сўзлар фото

Тирикмисиз.?Ҳаётни к’адрига етинг.! – Чарчадингизми.? Аллокҳ яратган табиат к’ўйнига чик’инг, дам олинг, тафаккур к’илинг! – Йик’илдингизми.? Аллокҳдан сабр ва куч сўраб, туринг ўрнингиздан! – Сиздан сўрасалар, сиз беринг,ўйланманг.!.. – Сизни к’адрламасалар,кҳафа бўлманг,к’адр кҳам сўраманг.! – Ешикни ёпиб кҳайдадиларми.? У жойга асло к’айтиб борманг. – Сизга ўргатсалар, ўрганинг сабок’ олинг.! – Ҳаёт синовлари сизни синдирмок’к’а чоғланса, асло таслим бўлманг.! – Сизни сотсалар, кечирим билан жазоланг (к’албингизга к’айтиб киргизманг, киргизиш икҳтиёрингиз) – Сизга к’алб ешигини очсалар, у к’албга киришдан аввал ифлосланган поябзалингизни ечиб киринг. – К’ачондир к’алблардан к’увилсангиз кҳафа бўлмай кетинг, сабрли ва кучли бўлинг.! ТИРИКМИСИЗ.? – Аллокҳ сиз билан.! – ЙАраланган шерга, соғлом шердан кўра оғрик’лар шижоат, куч ва кҳайбат берганидек йик’илган ва к’алби яраланган инсон кҳам ҳаётда кучли, шижоатли ва сабрли ва к’ўрк’мас бўлиб боради. Кҳайрли тун олисдаги якиним!

42108467925

чиройли сузлар кҳает

– Сендан кетганимдан кейин ҳаётим янада гўзаллашди. – Чунки мен сени ҳар саждамда дуо к’илдим

477918445

image-1

чиройли кҳикматли сузлар

Нега дуо килаётганимизда кузимизни юмиб оламиз…? ….. ~ Нега орзу килаётганимизда кузимизни юмиб оламиз…? ….. ~ Нега кҳадя килаётган вакт кузимизни юмиб оламиз…? ….. ~ ЧУНКИ ГЎЗАЛ ва БЕҒУБОР ОНЛАР КЎЗ БИЛАН КЎРИЛМАЙДИ, К’АЛБ БИЛАН ҲИС К’ИЛИНАДИ… ♡

image-2

image-3

image-4

image-5

image-6

image-7

image-8

чиройли сузлар севги

image-9

image-10

image-11

image-12image-13

image-14

image-15

image-16

image-17

чиройли сузлар севгилимга

image-18

image-19

енг чиройли сузлар

image-20

севги кҳакида чиройли сузлар

image

8c87578bf072b361e28740bc78e610404uuqgmhvc5c

5fd1e2edaac86f0e5fd5c068aea88368

807001433243363903

126812930image-1

105757725

dbf07ca3a480847deb04b08ba92d639c

fed8de63ecd38ec3bbc1956a2dc1bb18

imageimages-1

images-3

images-2

images

maxresdefault

msednnffos

pqid8gfkds0

567851369
0702image-3images-5

zhcujtrvfvuz44ufrkbfk4images-4
image-2

Ҳаққимизда Farrukh

Яна маълумот

Ансамбль Ходжа-Ахрар вали

Кҳожа-Аҳрор Вали ансамбли

Кҳожа Аҳрор вали ансамбли — Самарқанд шаҳридаги тарикҳий-маданий мажмуа бўлиб, у Кҳожа Аҳрор номи билан …

100200300