Россияда сафарбарлик-Армияга яна 300 минг киши чакирилади.

cI3aA0r3nuW8LVnGVAUY2kn3pIXjRZC6

 Закхирадагиларга Россиядан чикиш такикланиши мумкин. Бу вактда сафарбарлик вактидаги жиноятлар учун жазони кучайтирувчи конун макулланди. Урушга боришдан бош тортганлар 10 йилгача камалади. Микхаил Гребеншиков / РБК / ТАСС РФ президенти Владимир Путин Россияда кисман сафарбарлик елон килди. Россияликларга мурожаатида Путин 21 сентябрдан бошлаб «факат закхирадагилар», биринчи навбатда, харбий кхизмат утаган, …

Подробнее »

Кимматбахо куйлак

1570304914_koylak-lozim1

Бир аёл Абу Ханифа –рахимахуллох-нинг хузурларига ипак матодан тикилган куйлакни сотгани олиб келди. Абу Ханифа у аёлга: Куйлакнинг наркхи канча? – деб сурадилар. Аёл юз дирхам, юз кумуш тангага сотмокчи еканини айтди. Е, йук, бу куйлак юз дирхам емас, кимматрок туради, – деди Абу Ханифа. У аёл сотиб оладиган нарсасининг …

Подробнее »

Покиза мол

4796749

Имом Абу Ханифа Нумон ибн Собит- алайх-нинг тижорат ишларини бошкариб турувчи шериги бор еди. Бир куни бозорга олиб чикиладиган матолар орасида бир камчилиги бор кийимлик хам бор екан. Абу Ханифа шеригига кхаридорларга айбини курсатишни, айби билан сотиб олишга рози булган такдирдагина сотишни тайинладилар. Хеч ким олгиси келмаса, бу айби бор …

Подробнее »

Нам бугдой

bugdoi

Бир куни Расулуллох –саллаллоху алайхи ва саллам– бозорга чикиб, айландилар. Савдо килаётганларни кузатиб, уларнинг холатларини назорат кила бошладилар. Бир киши бугдой сотиб утирган екан. Расулуллох –саллаллоху алайхи ва саллам- унинг олдидан утаётиб, салом бердилар- да, копдаги бугдой ичига муборак кулларини тикиб, ичини текшириб курдилар. Копнинг устидаги бугдойлар куп-курук, дона-дона еди-ю, …

Подробнее »

Сувда окиб кетаётган болаларни куткармокчи булган куткарувчилар чукиб кетди (видео)

54

Ижтимоий тармокларда такикланган жойда чумилган болаларни куткарамиз деб куткарувчиларни узи чукиб кетгани хакида кхабар ва унги илова килинган видео таркалди. Фавкулодда вазиятлар вазирлиги Матбуот кхизмати холат юзасидан муносабат билдирди. Малум килинишича, ушбу ходиса урганилганда, холат Узбекистон Республикаси худудида содир булмагани аникланган. СХу уринда Фавкулодда вазиятлар вазирлиги ахолидан дарёлар, ариклар, каналлар, …

Подробнее »

Сувда окиб кетаётган болаларни куткармокчи булган куткарувчилар чукиб кетди (видео)

54

Ижтимоий тармокларда такикланган жойда чумилган болаларни куткарамиз деб куткарувчиларни узи чукиб кетгани хакида кхабар ва унги илова килинган видео таркалди. Фавкулодда вазиятлар вазирлиги Матбуот кхизмати холат юзасидан муносабат билдирди. Малум килинишича, ушбу ходиса урганилганда, холат Узбекистон Республикаси худудида содир булмагани аникланган. СХу уринда Фавкулодда вазиятлар вазирлиги ахолидан дарёлар, ариклар, каналлар, …

Подробнее »

2022 йил учун рамазон ойи таквими

uzbekististon-taqvim

Рамазон ойи давомида диндор мусулмонларга кундузги овкатдан бош тортиш буюрилган. Шунингдек, ичиш, чекиш, якинликка кириш такикланади. Рамазон ойи йилнинг камарий таквимига караб йигирма туккиздан уттиз кунгача давом етади. Мусулмонларнинг рузаси масжидда ерталаб азон ешитилгандан кейин тонг отган пайтдан бошланади ва руза куёш ботганда ва масжидда кечкурун азон укилган пайт тугайди. …

Подробнее »

Узбекистон театрлик креслолар

“Ансор Мебел” театр кафедраси фабрикаси – Тошкент шахри ва бутун Оʻзбекистон боʻйлаб театр курсилари бозорида етакчи оʻринни егаллаган замонавий жамоат мебеллари ишлаб чикариши. Сарасия шахрида жойлашган завод енг замонавий жихозлар билан жихозланган ва мамлакатдаги енг йирик жамоат обектлари учун театр стуллари ишлаб чикаради. Бизнинг театр стуллари Самарканд, Букхоро ва бошка …

Подробнее »

Кучмас мулк агентининг вазифалари канака?

Хар бир сохада уз ишини пукхта биладиган, масулиятни адо етадиган мутакхассислар булиши зарур. Кучмас мулк дунёсига келсак, асосий иштирокчилар, егалари ва мулкларидан ташкари, риелторлардир, аммо риелторнинг вазифалари нимадан иборат?Нега буларнинг кхизматларига ега булиш жуда мухим? профессионаллар? , лекин биринчи навбатда, улар нима килади ва нима килади? Бугун биз ушбу ва …

Подробнее »

Етти йил ичида биринчи марта газ нефтдан кимматрок булиб чикди

Табиий газ наркхининг рекорд даражадаги сакраши уни 2014 йилдан бери биринчи марта нефт еквивалентидан кимматрок килди. Кхалкаро наркхлар агентлиги Аргус шундай кхулосага келди. Улар ёкилги наркхининг енг юкори чуккисига хали етилмаганини истисно килмайди. Агентлик такидлаганидек, хеч качон табиий газ шу кадар узок вакт нефтдан юкори наркхда сакланмаган. Мовий ёкилги 2014 …

Подробнее »