Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

Узбекистонда Сув ресурсларини тежаш максадида фавкулодда иш режимига утилди.

voda-1

Президент СХавкат Мирзиёйев раислигида 29-ноябр куни сув ресурсларидан окилона фойдаланиш ва йукотишларни камайтириш масалаларига багишланган видеоселектор йигилиши булиб утди. Мамлакатда сув ресурсларининг атиги 20 фоизи унинг худудида хосил булади, колган кисми кушни давлатларда жойлашган. Иклим узгариши ва трансчегаравий дарёларни бошкаришдаги кийинчиликлар сув манбаларининг доимий кискаришига олиб келади. 2030 йилга бориб …

Подробнее »

Узбекистон канча машина ишлаб чикаради?

avto-uz-1

2022-йилда Узбекистонда куйидаги русумдаги 330 мингта автомобил ишлаб чикарилган 1. Кобалт – 102 минг; 2. Лакети Гентра – 87 минг; 3. Дамас – 73 минг; 4. Некхиа – 22 минг; 5. Спарк -15 минг; 6. Юк ташувчи – 9 минг; 7. Волксwаген каддй 500; 8. Макхсус машина 22 минг 2023-йилда …

Подробнее »

Тижорат банкларида АКСХ долларининг сотув курси кескин ошди

Uzbek_rates

Марказий банк шархига кура, бу асосий савдо хамкорлари миллий валюталарининг сезиларли даражада девалвасияси билан боглик. Бугун, 11 август куни соат 11:00 дан бошлаб тижорат банкларида АКСХ доллари курси кескин ошди. Доллар курси бир кунда 400 сумдан ошиб, савдо курси 12 минг 135 сумга етди. Банклар 1 долларни 12 015 сумдан …

Подробнее »

Давлат банкларини кхусусийлаштириш жараёни Узбекистонда !

2023-05-24-23.27.58

ЕТТБнинг 32 йиллик йигилиши доирасида Узбекистонда давлат банкларини трансформасия килиш жараёни буйича макхсус сессия булиб утди. Сессия спикерларидан бири, Президент хузуридаги Стратегик ислохотлар агентлиги бош директорининг биринчи уринбосари Абдулла Абдукодиров ва Осиё тараккиёт банкининг Марказий ва Гарбий Осиёдаги департаменти Узбекистондаги доимий миссиясининг асосий операсиялар буйича мутакхассиси Енрико Пинали мазкур жараёнлар …

Подробнее »

Микс Инфо (МикхИНФО) – Тошкентдаги Узбекистон мебел фабрикаси

“МиксИнфо” мебел компанияси Тошкент шахрида, Беруний шох кучаси, 98-уйда жойлашган булиб, юмшок мебеллар, жумладан, уй ва офислар учун диван ва креслолар, ётоккхона жихозлари ва овкатланиш гурухлари (стол ва стуллар) ишлаб чикаришга икхтисослашган. [каптион ид=”аттачмент_580325″ алигн=”алигнлефт” wидтх=”185″] Ески логотип[/каптион] МикхИнфо компанияси ёш коркхона булиб, уз махсулотларини Тожикистон, Козогистон, Россия, Дубай, Туркия …

Подробнее »

Ерон мебеллари Тошкентда

Полимердан тайёрланган Еронда ишлаб чикарилган форсча стол ва стулларни Узбекистонда (Тошкент) кхарид килиш учун (+992) 918 340 005 телефон раками оркали буюртма бериш мумкин. Бундан ташкари, барча махсулотлар йигиш учун кулай шаклда такдим етилганлиги сабабли, махсулотларнинг кадокланиши хам жуда мустахкам ва кхавфсиз, бу хатто енг чекка шахарларга хам ташишни осонлаштиради. …

Подробнее »

Олтин-валюта захиралари 30 миллиард доллардан ошди

HEc4V215476292534323_b

Март ойига келиб Узбекистоннинг соф олтин-валюта захиралари йил бошидагига караганда 1,3 млрд долларга купайиб, 30,5 миллиард долларга етди.

Подробнее »

Президент 2021 йилдан галла етиштириш буйича давлат буюртмасини бекор килди

GcyiqA15700075815224_b

2021 йил хосилидан бошлаб давлат томонидан галлага харид нархини белгилаш амалиётидан тулик воз кечилади.

Подробнее »

2021 йилдан галла етиштириш буйича давлат буюртмаси бекор килинади

KOe9Bn15817461456070_b

2021 йилдан бошлаб давлатга галла сотиш режаси тулик бекор килиниб, махсулотни бозор нархларида сотиб олиш йулга куйилади. Жорий йилда давлат харидлари хажми камайтирилиши муносабати билан фермерлар кулида ортикча 1 млн тонна галла колади.

Подробнее »