Home / سیاست / 100 نفرگه یقین کیش فقرالیکّه قبول قیلیند

100 نفرگه یقین کیش فقرالیکّه قبول قیلیند

پریزیدینت شوکت میرزیایف 22 فوریهь کن «ازبکستان ریسپوبلیکس فقرالیگیگه قبول قیلیش توغریسید”گ فرمانّ امضالد. فرمان بلن 94 کیشینینگ عریضس قناعتلنتیریلیب، فقرالیکّه قبول قیلیند. دسامبرь سونگیده دولت رهبر فرمان بلن 179 کیش فقرالیکّه قبول قیلینگن اید.

وزبیکستان فقرالیکّه قبول قیلیش بارسیده هم قانونییلیک، انسان‌پرورلیک و یجتیمایی بغریکینگلیک تماییلّریگه اساسلنگن حالده انسان منفعتلریگه رعایه قیلی‌نشین تأمینلش چاره-تدبیرلرین تیزیمل روشده عملگه آشیریب بارد، دیّه قید ایتیلد حجّتده.

«ازبکستان ریسپوبلیکس دموکراتیک قدرییتلر و خلقه را حقوقنینگ عموماعتیراف ایتیلگن تماییلّریگه صادقلیگین نمایان ایتیب، انسان حقوقلر عمومجهان دیکلرتسییس غایلر اسناسیده هر بر انسانّینگ فقرالیکّه بولگن حقوقلر عملگه آشیریلیشین کفالتلید»،  -دیب تأکیدلند فرمانده.

«ازبکستان ریسپوبلیکسینینگ فقرالیگیگه کیلیب چقیش، اجتماعیی و مولکیی حالت، عِرق، ملّت، جنس، معلومات، تیل، دینگه موناسبت همده سیاسیی و باشقه اعتقادیدن قطعیی نظر، «ازبکستان ریسپوبلیکسینینگ فقرالیگ توغریسید”گ قانون کوچگه کرگن وقتده تورل ابژکتیو و باشقه حیاتیی شرایطلرگه کوره مملکت تشقریسیده بولگن محلیی اهال، شونینگدیک، باشقه مملکتلرده توغیلیب-اوسیب، ازبکستانن اوز وطن صفتیده دلدن تن آلگن، انینگ ترقّیی ایتیش و گولّب-یشنش اچون مناسب حصّه ‌قوشگنلر قبول قیلینیش ممکن»،  -دیییلد فرمانده.

وزبیکستان ریسپوبلیکس فقرالیگیگه قبول قیلینگن شخصلر:

1) براوه نصیبه گلمجناونه، 1965 ییل 28 اکتبرده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

2) بدولّه‌یوه دنخن خبیبولّیونه، 1972 ییل 19 ژانویهده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

3) بدولّه‌یوه امیده ریسمیتاونه، 1985 ییل 6 آگوستده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

4) بدورخمه‌نوه کیزیله‌ای، 1954 ییل 21 فوریهده جیزّخ ولایتیده توغیلگن، قرغیز، جیزّخ ولایتیده یشید؛

5) گلییوه جنیگول خمزیونه، 1968 ییل 11 سپتامبرده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، آذربیجان، تاشکینت شهریده یشید؛

6) یمیتاو ایگون تشمتاویچ، 1970 ییل 6 نوامبرده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

7) لویردییوه لییلیه اختییراونه، 1990 ییل 30 ژوئیهده جیزّخ ولایتیده توغیلگن، ازبک، جیزّخ ولایتیده یشید؛

8) نرکولاو فرّخ اوزخناویچ، 1986 ییل 9 ژوئنده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

9) نرکولاوه مری‌ام مکسوماونه، 1960 ییل 5 مرتده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

10) سکراوه گوخرایی عظیمجناونه، 1971 ییل 14 اکتبرده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

11) تبه‌یوه مستوره خمیراونه، 1971 ییل 22 آوریلده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت ولایتیده یشید؛

12) خمیداف دجخانگیر اخمیداویچ، 1983 ییل 28 آگوستده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

13) یوشیوه زینیده الکساندراونه، 1953 ییل 14 ژوئنده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

14) ببه‌یوه ظلاله دجومبیونه، 1975 ییل 15 مرتده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

15) بدلبه‌یوه دلьبر پتخولّیونه، 1968 ییل 27 میده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، مرادجان اسمل اوغل بلن تاشکینت شهریده یشید؛

16) بیمورتاوه کبریا سعیدمورتاونه، 1968 ییل 2 ژوئنده تاشکینت ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت ولایتیده یشید؛

17) بوخیدزی اگارь شلواویچ، 1971 ییل 28 نوامبرده تاشکینت شهریده توغیلگن، گروزین، تاشکینت شهریده یشید؛

18) وسیلьیوه آلьگه سیرگییونه، 1976 ییل 28 آوریلده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

19) گفوراف بختیار ولیدجاناویچ، 1973 ییل 16 آوریلده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، بهادیرجان اسمل اوغل و لیلاخان اسمل قیز بلن تاشکینت ولایتیده یشید؛

20) دیمьینینکا ویرانیکه انتالьیونه، 1984 ییل 12 اکتبرده تاشکینت شهریده توغیلگن، اکراین، تاشکینت شهریده یشید؛

21) دیمьینینکا رازه دمیترییونه، 1958 ییل 27 میده تاشکینت شهریده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

22) دجبّراف اتبیک کوچکراویچ، 1969 ییل 12 ژوئنده خوارزم ولایتیده توغیلگن، ازبک، خوارزم ولایتیده یشید؛

23) یرنزراف فخریتدین تولکناویچ، 1961 ییل 23 دسامبرده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

24) زیداوه ابدت سیدیگنییونه، 1957 ییل 19 ژوئنده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

25) یبرگیماو رشیت اشوراویچ، 1963 ییل 1 ژانویهده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ایغور، تاشکینت شهریده یشید؛

26) یبرگیماوه زلفیه یونساونه، 1989 ییل 18 اکتبرده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

27) یبرگیماوه سیره تیمیربیونه، 1973 ییل 16 نوامبرده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

28) یرگشیف اکرام ابدوخباویچ، 1973 ییل 1 اکتبرده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

29) یریسبیکاوه مخبوبه تاجیمیتاونه، 1972 ییل 1 ژوئنده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

30) یسمه‌نوه برنه میرگمیراونه، 1971 ییل 22 میده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

31) کبیلاو شوکت اسلماویچ، 1964 ییل 16 فوریهده جیزّخ ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

32) کدیراف اکرمجان انورجناویچ، 1971 ییل 25 ژوئنده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

33) کیم لریسه، 1956 ییل 7 میده تاشکینت ولایتیده توغیلگن، کارییس، تاشکینت شهریده یشید؛

34) کنیجیوه عالیسیه عالیگاونه، 1989 ییل 30 ژوئیهده تاشکینت شهریده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

35) کادیراوه مخیگول ابوتاونه، 1969 ییل 23 ژوئیهده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ایغور، فرغانه ولایتیده یشید؛

36) کوربه‌نوه برنا میرلییونه، 1958 ییل 8 ژانویهده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

37) مورید پنیات انتاناویچ، 1938 ییل 13 مرتده اکراینده توغیلگن، گریک، فرغانه ولایتیده یشید؛

38) مدریماوه امیده فرخداونه، 1985 ییل 19 ژوئیهده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

39) ممدجه‌نوه تخمینه دجومبایونه، 1986 ییل 21 دسامبرده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

40) ممناو نادرجان عالمجاناویچ، 1984 ییل 5 ژوئنده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

41) متکریماوه ببیمری‌ام اخمیتجناونه، 1974 ییل 10 ژوئیهده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

42) میرزیزاوه فیروزه سلمکولاونه، 1973 ییل 27 آوریلده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

43) میراخمیداف میرول، 1948 ییل 8 ژوئیهده تاشکینت ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

44) میرّخیماوه دلفروز ابدوکریماونه، 1986 ییل 5 میده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

45) میسیوره وروره ولاديميراونه، 1986 ییل 22 آوریلده تاشکینت شهریده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

46) مومیناو نعمتیلّا رحماناویچ، 1963 ییل 7 نوامبرده نوایی ولایتیده توغیلگن، ازبک، نوایی ولایتیده یشید؛

47) مومیناوه مفتونه نعمتیلّیونه، 1990 ییل 8 آوریلده نوایی ولایتیده توغیلگن، ازبک، نوایی ولایتیده یشید؛

48) مورمیتاو انورجان کریماویچ، 1981 ییل 7 ژوئنده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

49) مورزخمیتاو اسن جارشاویچ، 1988 ییل 28 ژانویهده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

50) موراداوه گلناز نصیریدیناونه، 1967 ییل 4 آوریلده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، فرغانه ولایتیده یشید؛

51) نبییوه گل دجملاونه، 1963 ییل 16 نوامبرده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

52) نزرخناو فرخاد اخمدجناویچ، 1986 ییل 3 اکتبرده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

53) نریماوه سخابت پالتاونه، 1970 ییل 5 ژوئیهده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

54) نسیراوه سعادت کودرتولّیونه، 1973 ییل 21 ژوئنده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

55) نورینبیکاوه موخترم ارتیکبیونه، 1964 ییل 29 میده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

56) نورموخمیداوه فیروزه خیدیرلییونه، 1985 ییل 30 ژوئنده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت ولایتیده یشید؛

57) پرپییوه نصیبخان میرزاریماونه، 1979 ییل 3 دسامبرده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

58) روپاو ببیر اریسبیویچ، 1970 ییل 23 اکتبرده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

59) رخماناو نوعمانجان نعمتیلّا، 1994 ییل 17 ژانویهده نوایی ولایتیده توغیلگن، ازبک، نوایی ولایتیده یشید؛

60) رودینکا آکسنه ولاديميراونه، 1980 ییل 3 فوریهده روسیه فیدیرتسییسیده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

61) سدیکاو ایرکین دجلالیدیناویچ، 1987 ییل 13 نوامبرده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، قشقه‌دریا ولایتیده یشید؛

62) سیدکبراوه موکدّس انربیونه، 1965 ییل 11 میده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

63) سیدولّه‌یف شخزاد الیخناویچ، 1983 ییل 24 ژانویهده روسیه فیدیرتسییسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

64) سلیمبه‌یوه گلьفره میرخمیداونه، 1971 ییل 13 دسامبرده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

65) سکوارتساوه الینه سیرگییونه، 1983 ییل 13 ژوئنده ترکمنستانده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

66) تیراوه نگاره اسمیلاونه، 1992 ییل 28 ژوئنده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، سیردریا ولایتیده یشید؛

67) تشبه‌یوه نیمه خرسناونه، 1974 ییل 20 سپتامبرده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

68) توردیکولاوه ایجمل خودینزراونه، 1961 ییل 20 میده قشقه‌دریا ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

69) تورسینمیتاوه امیده تیر کیز، 1982 ییل 26 مرتده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

70) تورسینمیتاوه شاعره تیرخن کیز، 1984 ییل 23 مرتده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

71) ومراف اخد مخمدلییویچ، 1962 ییل 23 آوریلده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

72) ومراوه گزل بختییراونه، 1987 ییل 12 آگوستده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

73) ورالاوه امیده اکپراونه، 1968 ییل 29 میده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، فرغانه ولایتیده یشید؛

74) وسمناو علیشیر تورسونپولتاویچ، 1988 ییل 27 میده روسیه فیدیرتسییسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

75) وسمناو دلشاد خیدیرلییویچ، 1982 ییل 29 آوریلده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت ولایتیده یشید؛

76) وسمناو اکتم خیدیرلییویچ، 1980 ییل 9 مرتده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت ولایتیده یشید؛

77) وسمناو فرخاد خیدیرلییویچ، 1977 ییل 20 میده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت ولایتیده یشید؛

78) فازیلاو عسکرجان رخمتیلاویچ، 1972 ییل 5 مرتده اکراینده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

79) خجییف الکساندر اوگینьیویچ، 1989 ییل 2 ژانویهده تاشکینت شهریده توغیلگن، روس، تاشکینت شهریده یشید؛

80) خلیبه‌یوه فتیمه مخموداونه، 1973 ییل 7 میده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

81) خمرکولاوه ارکینایی تورسونبیونه، 1970 ییل 23 آوریلده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

82) خسنبه‌یوه روزخان کوچکراونه، 1967 ییل 6 دسامبرده فرغانه ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

83) خیمدیماوه ظلمیره خیمرکولییونه، 1973 ییل 6 فوریهده ترکمنستانده توغیلگن، ترکمن، تاشکینت شهریده یشید؛

84) خیدرلییف ال ابدینبییویچ، 1979 ییل 9 میده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

85) خادجه‌یف اسکندر ژانویهجاناویچ، 1989 ییل 10 آگوستده اندیجان ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

86) خادجه‌یف ژانویهجان دجخانگیراویچ، 1957 ییل 17 دسامبرده اندیجان ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

87) خادجییوه نگاره ابدوسالیکاونه، 1979 ییل 18 مرتده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

88) خوشوکتاوه ایلیاناره ابدوکیوماونه، 1985 ییل 21 ژوئیهده اکراینده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

89) تسایی آلьگه ویکتاراونه، 1974 ییل 19 آوریلده بیلروسь ریسپوبلیکسیده توغیلگن، کارییس، تاشکینت شهریده یشید؛

90) شدمناو فضل‌الدّین انموتدیناویچ، 1971 ییل 16 ژوئنده قرغیزستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، اندیجان ولایتیده یشید؛

91) شیمکولاو فورکت شیمکولاویچ، 1971 ییل 22 سپتامبرده تاشکینت شهریده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

92) شیرمیتاو مخمود مورتخناویچ، 1986 ییل 28 ژانویهده قازاغستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

93) ارگشیف خلیکجن اتدجناویچ، 1963 ییل 21 میده فرغانه ولایتیده توغیلگن، ازبک، تاشکینت شهریده یشید؛

94) یولداشاوه خبیبه همریونه، 1971 ییل 28 دسامبرده تاجیکستان ریسپوبلیکسیده توغیلگن، ازبک، سرخاندریا ولایتیده یشید.

Рекламный блок-3

حقیمیزده

Яна маълумот

bPVVLH14874025570745_b

شوکت میرزیایف پاکستانگه همدردلیک بلدیرد

شوکت میرزیایف سیخون-شریفدگ تیرکت موناسبت بلن پاکستان رهبریّت و خلقیگه تعزیه اظهار ایتد.