سۇنگی هبرلر

کوکرکن کتّه قیلیش اصوللر

uvelichivajem-grudy-v-domashnih-uslovijah

و ایتایی ستتьی آپیسыویوتسیه بیزاپیرتسیانّыی سپاسابы ویلیچینیه گرود. نا دلیه تاگا، چتابы گاواریتь پ را گرودь ا وازدییستوی نه نییا، ستایت سنچله رزابرتьسیه س ای آناتومییی. اتک، نچنیم. ستراینی گرود. گرودنیه جیلیزه ساستایت ایز جراوایی، جیلیزیستایی ا سایدینیتیلьنایی تکن، ا تکجی، سادیرجیت مالاچنыی پراتاک ا جیلیزы، کراویناسنыی ساسودы ا چوستویتیلьنыی …

Read More »

گیمارّایی-بیلگیلر، دواس

5401_4-319-

قدیمگ مصر و وویلانده گیمارّاین جرّاحلیک یول بلن دوالشگن. ب و خستلیک حقیده گیپّاکرت، گلین، ابن سینا اثرلریده هم اترلیچه توختلینگن. معلومک، نپالیان بانپرت هم ش و خستلیکدن اذیت چیکّن. هازیرگ کُنده گیمارّایگه اهالینینگ 10% چلینگن بولیب الرنینگ اکثریّت 30-50 یاشدگ ایرککلردیر. ب و کسلّیکّه عیاللر اینیقسه حامله‌دارلیک دوریده چلیندلر. …

Read More »

کن. از ینگیلیکلر

logo-kun.uz_

کن. از ینگیلیکلر ازبکستانده و ازبکستان خلقینینگ اینک یخش 10 سیتلریدن حسابلند. «کن» سوز ازبکچده دامین سوزین انگلتد، روس تیلیده ایسه عادّیی «کن» سوز دیییلد. بر کُنده اورتچه حسابده 20 منگگه یقین آدملر سیتگه کریشد. ویب-سیت کن. از ینگیلیکلر کتیگاریس ازبک، روس، انگلیز طلرین تشکیل ایتد. ب و سیت یازولر …

Read More »

تاشکینتده ساتیلدیگن ایلر نرخ ارزانلشد

bAOn9p14443762318153_o

ازبکستان پایتختیدگ ویی-جاینینگ اورتچه نرخ سپتامبر آییده کودرت می‌تیریگه 723 y. e اید. اوتگن آیی (730) ین 1% گه پسیگن. ب و حقده «گزیتی. uz» بهالش تشکیلات credo max estimation ایتیب اوتد. ایلر خواه پنیل و یاک غشتلیک بولسین نرخلر 1% تا 690 و 765 و. ا 1 کو. م …

Read More »