Home / Jamiyat / Jinsiy alok’a o’zbekcha sikishlar video

Jinsiy alok’a o’zbekcha sikishlar video

Shahvoniy nuk’talar Jinsiy hayot kechirish uchun erkaklar va ayollar o’z juftlarining xususiyatlarini yaxshi bilishlari kerak. Bu xususiyatlardan biri shahvoniy nuk’talar, tibbiy til bilan aytganda, erogen zonalaridir (jinsiy k’o’zg’alishga olib keladigan, jinsiy k’o’zg’alishni kuchaytiradigan tana k’ismlari erogen zonalar deyiladi). Shahvoniy nuk’talar ayollarda ham, erkaklarda ham bo’ladi. Bunday nuk’talar ayol va erkak tanasining turli k’ismlarida joylashgan. Shahvoniy nuk’talar joylashgan erlarga k’o’l yoki biror narsa bilan ta’sir k’ilinsa, jinsiy alok’aga moyillik paydo bo’ladi. Erogen zonalari jihatidan ayollar erkaklardan birmuncha fark’ k’iladilar, bu ularda erogen zonalarga kiruvchi tana k’ismlarining ko’pligi va o’ziga xosligi bilan ifodalanadi.
30467Ayollarning erogen zonalariga ko’pincha jinsiy a’zolaridagi kichik va katta lablar, klitor, sonining yuk’ori va tashk’i k’ismlari, ko’z atroflari, k’ovok’lari, lab va og’iz bo’shlig’i, til, tanglay, k’ulok’ning zirak tak’adigan k’ismi, bo’yni, ko’kraklar, siyna tugmachalari, elkaning kurak k’ismlari, k’o’llari, tovonlari, oyok’ning panja k’ismi, boshining ensa k’ismlari va boshk’alar kiradi. Lekin har bir ayolning uni nihoyatda k’o’zg’atadigan, fak’at uning o’zi uchungina xos bo’lgan individual zonalari ham bo’ladi. Umuman ayol badanining hamma joyi, agar uni sevgilisi sevib silasa, erogendir. Eng kuchli erogen joy klitordir. Klitorning bosh k’ismidagi nerv uchlari olatdagiga nisbatan 3—4 barobar ortik’ bo’lib, salgina ta’sir k’ilish natijasida 3—4 barobar tez va kuchli k’o’zg’alish sodir bo’lishi mumkin. Shuning uchun ham klitor orgazmi k’in orgazmiga nisbatan nihoyatda jadal (intensiv) hisoblanadi va o’tkir hislar bilan kechadi. Shu bois klitorning o’zini k’o’zg’atish tufayli ham jinsiy alok’asiz ayol to’lik’ orgazmni his k’ilishi mumkin. Evropadagi ko’pchilik mamlakatlarda yoshlarning nikohgacha bo’lgan uchrashuvlarida badanning, xususan jinsiy a’zolarning bir-biriga ishk’alanishi (petting) bilan shug’ullanishining boisi ham shunda.
Petting yuzaki va davomli bo’lishi mumkin. Yuzaki pettingda k’iz va yigitning bir-biri bilan k’uchok’lashishi, sonlarning sonlarga, ko’krakning ko’krakka tegishi, kiyim ustidan ishk’alanish tushunilsa, davomli petting deganda ikki yoshning kiyimsiz holda bir- birlari bilan jinsiy alok’asiz, jinsiy a’zolarini bir-biriga ishk’alash natijasida k’o’zg’alish holatiga keltirish ork’ali yigitning tabiiy orgazmni, k’izning esa klitor orgazmini his etishi tushuniladi. Ayollarning yana bir kuchli shahvoniy nuk’talaridan biri ko’kragi — siynasi. Ayollar ko’kragi har xil shaklda bo’lib, aynik’sa, «kiyik ko’krak»ligi nihoyatda chiroylidir. Umuman ko’krak shakli ayol kishining timsolidir. Ko’krak tugmachalarini og’ritmay, mayin o’pish, til bilan k’itik’lash yoki k’o’l kafti bilan nozik harakat ila silash ayoldagi shahvoniy holatni nihoyatda kuchli k’o’zg’atadi. Ayol soni ichki yuzasini ohista silash yoki o’pish, unda refleks yo’li bilan k’o’zg’alish ro’y berishiga sababchi bo’ladi. Sonning pastki k’ismi, aynik’sa tizza bo’g’imidan sal yuk’ori k’ismini mayin bosilsa, kuchli k’o’zg’alish hosil bo’ladi.
Shahvoniy k’o’zg’atishda o’pichning ahamiyati nihoyatda katta. Dudok’lardan, ko’zlardan, dahan ostidan o’pish ayol uchun nihoyatda rohatbaxshdir. Upishishda ayol tomondan ham ximmat ko’rsatilishi kerak, k’ilingan o’n chandon ximmat yuz chandon izzat bo’lib k’aytishini unutmang. Yuk’oridagilardan ko’rinib turibdiki, ayol organizmi shahvoniy nuk’talarga nihoyatda boy, lekin bu nuk’talar tabiat bag’rida yashirinib yotgan k’azilma boyliklarga o’xshashdir.
YA’ni erning o’zi k’anday k’azilma boyliklarga ega ekanligidan xabari bo’lmagani kabi, ayollar ham ma’lum yoshgacha k’anday kuchli shahvoniy nuk’talarga ega ekanligini, bu nuk’talarning k’aerda joylashganligini va k’ay darajada erogenlik kuchiga ega ekanligini bilmaydilar. Ba’zilar buni mutlak’o bilmay o’tadilar. Jinsiy malakaga ega bo’lgan erkak esa ayoldagi bu tilsim joylarni ochib, uni jinsiy hayot uchun yo’naltiradi. Bu sirli joylarni anik’lash erkak kishidan k’uruk’ malakadan tashk’ari katta chidam, iltifot va mehr- muhabbatni talab k’iladi. Shahvoniy nuk’talarni «k’idiruvchi» erkak kishi bo’lgani bilan ayol tom ma’noda «erga» o’xshab yotmasdan, shu sohalari ta’sirlangandan paydo bo’layotgan hislarga e’tibor berishi, shahvoniy nuk’talari erkak kishi tomonidan anik’lanayotganda unga yak’indan yordam berishi, tok’atsizlik bilan noto’g’ri, shoshilinch xulosalarga kelmasligi lozim.
Erkak kishining xatti- harakatlaridan uyalmaslik, uning xatti-harakatlarini g’ayritabiiy idrok k’ilmaslik, uning chidam, matonat bilan izlanishi natijasida anik’langan erogen «topilmalaridan» zavk’lanish, uning xatti-harakatlarini emosional rag’batlantirish va yangi izlanishlarga chorlash kerak. Bu esa hayotni endi boshlagan k’aylik’larning jinsiy hayotda tez orada garmoniyaga kelishiga, bir- birlaridan maksimal zavk’lanishga, individual imkoniyatlari va xususiyatlarini hisobga olishga va hak’ik’iy, betakror jinsiy hislardan bahramand bo’lishga imkon beradi. Erkaklarning shahvoniy nuk’talarini erogenlik kuchiga k’arab ikki guruhga bo’lish mumkin. Kuchli erogen zonalariga jinsiy a’zolar, shular ichidan, aynik’sa, olatning bosh k’ismi va tuxumlar kiradi. Nisbatan kuchsizlariga lablar, til, yuz, bo’yin, kaft kiradi. Olat boshi ork’a tomonining teriga birikkan joyi erkakning eng kuchli shahvoniy nuk’tasidir.
Bu nuk’tani tibbiy tilda «trigger zonasi» deyiladi. Erkak kishi tanasidagi erogen zonalarining ayollardagiga nisbatan kamligi sababi erkak organizmining juda tez k’o’zg’alishi va jinsiy alok’aga tayyor bo’lishi bilan bog’lik’ deb taxmin k’ilinadi. Erkak kishining jinsiy alok’aga tayyor bo’lishi ko’pincha erogen zonalarga ta’sir k’ilmasdan yuzaga keladi.
Ayol organizmida ereksiya bosk’ichi birmuncha davomli bo’lganligi sababli erogen zonalarining soni va sifati katta ahamiyatga ega bo’ladi. Jinsidan k’at’i nazar, k’o’zg’alish ayrim hollarda orgazm sifatida erogen zonalaridan foydalanishdan tashk’ari, turli ob’ektiv shart- sharoitlar ichida muhim ahamiyatga ega bo’lgan, lekin ayrim kishilar mutlak’o hisobga olmaydigan hid analizatorlari — k’abul k’ilayotgan yok’imli va yok’imsiz hidlar natijasida ham paydo bo’ladi. Hidlarning yok’imli va yok’imsiz bo’lish, shuningdek kuchli va kuchsiz bo’lishi ham ahamiyatga egadir. Masalan, er yoki xotinning og’zidan chirigan yoki yuvilmagan tishlardan, shuningdek bir necha soat oldin sarimsok’ piyoz eganligidan yok’imsiz, ba’zan esa badbo’y hid kelishi mumkin. Bu hidlar turmush o’rtog’ini etarli idrok k’ilishga salbiy ta’sir ko’rsatadi, ba’zan esa k’o’zg’alishni nihoyatda k’iyinlashtiradi.

Erkaklar g’oyatda yok’girmaydigan hidlardan biri ayol og’zidan sigaret hidining kelishidir. Hatto o’zlari kashanda erkaklar ham bu hidlarni darhol sezadilar va bunga befark’ bo’lolmaydilar, va aksincha, tanadan yok’imli hidlarning kelishi, jumladan, sochdan k’atik’ emas, balki biron yok’imli shampun hidining kelishi erkak kishining ham, ayol kishining ham k’o’zg’alishini kuchaytiradi, orgazmning osonrok’ va tezrok’ yuzaga kelishiga imkon beradi. Lekin bu yok’imli hidlar dimog’ni bo’g’adigan darajada bo’lsa, aks ta’sir k’ilishi mumkin. Shuning uchun xushbo’y (o’zingiz uchun ham, yak’in kishingiz uchun ham yok’imli bo’lishi kerak) atir yoki o’zga hidlar ozgina sezilar- sezilmas darajada bo’lishi kerak. Hidlarga bo’lgan munosabat turli kishilarda turlicha bo’lishi, ba’zilar umuman har k’anday hidlarni ham yok’tirmasligini ham hisobga olish lozim. Xulosa k’ilib aytganda, jinsiy alok’adan oldin ozodalik k’oidalariga k’at’iy rioya k’ilish, yok’imsiz hidlarni yo’k’otish uchun k’o’ltik’ ostini va jinsiy a’zolarni yuvish, dezodorantdan foydalanish, xushbo’y konfet so’rish tavsiya etiladi.

Haqqimizda uzbekiston

Яна маълумот

1-Mustaqilik

Mustaqillik kuni Muborak! – tabriglari, sherlar, rasmlar, ashula

Mustaqillik tabrigi (tabriklari) Aziz hamvatan! Muhtaram do’stlar! Sizni khalqimizning eng ulug’, eng aziz bayrami – …

100200300